Digitale post

Nieuwe service

POST VAN DE BELASTINGDIENST

Uit de diverse media heeft u kunnen vernemen dat de belastingdienst overstapt naar het digitaal verzenden van informatie aan belastingplichtigen in plaats van, zoals u gewend was, deze aan u toe te sturen in de bekende blauwe envelop.

Het betreft hier onder andere de aanslagen inkomstenbelasting (voorlopige aanslag en definitieve aanslag) en de aanslagen en/of beschikkingen voor de toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc.).

U kunt deze informatie alleen nog raadplegen en/of uitprinten via uw eigen digitale berichten box bij de overheid.

U zult dus regelmatig moeten inloggen via uw computer op de website van de overheid om uw post van, onder meer, de belastingdienst te lezen.

Veel belastingplichtigen kunnen dit niet vanwege, bijvoorbeeld het niet in bezit hebben van een computer of het ontbreken van kennis hiervoor.

Daarom heeft Fablo BV vanaf 01-01-2016 een nieuwe service waarbij zij dit volledig van u kunnen overnemen en u toch van over de juiste informatie kunt blijven beschikken.

In plaats van rechtstreeks via de belastingdienst ontvangt u dan de belastingpost via Fablo BV.

Fablo BV stuurt u de post via de e-mail of per gewone post.

Ook kunt u van de mogelijkheid gebruik maken tegelijkertijd een beoordeling op juistheid van de informatie van de belastingdienst te ontvangen en de stappen welke moeten worden ondernomen om, bij onterechte of verkeerde informatie, dit recht te zetten.

Dit kan vervelende nabetalingen of aanslagen voorkomen.

 

De tarieven van Fablo BV voor deze service zijn:

Eenmalig instellen van mailbox naar Fablo BV inclusief aanvragen machtiging   €  15,=  

Jaartarief via e-mail doorsturen informatie                                                                     €  10,=

Jaartarief via gewone post doorsturen van informatie                                                 €  15,=

Jaartarief via e-mail doorsturen informatie met beoordeling                                      €  25,=

Jaartarief per gewone post doorsturen informatie met beoordeling                         €  30,=

 

Bovenvermelde bedragen zijn exclusief btw en gelden per belastingplichtige, dit omdat de belastingdienst iedere persoon als individu ziet en de fiscale post per persoon verzend.

Indien u van deze service gebruik wilt maken dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen per telefoon of email.

 

 

JoomShaper