Disclaimer

Fablo B.V. is een handelsnaam van JNN Holding B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51383837.

 

Inhoud

Fablo B.V. heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Tevens behoudt Fablo B.V. te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fablo B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Fablo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Fablo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. Fablo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fablo B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Fablo B.V.

 

Auteursrechten

De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij Fablo B.V. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Fablo B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

JoomShaper