Alimentatie aftrekbaar in box 3

Alimentatieverplichtingen aftrekbaar in Box 3

De kern van de uitspraak is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.

Inleiding

Deze zaak betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. 

Een gescheiden echtgenoot mag de jaarlijks aan zijn voormalige echtgenote betaalde alimentatie aftrekken van zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De vraag is of hij ook de contante waarde van alle nog te betalen alimentatieverplichtingen als schuld in aftrek mag brengen in box 3. Diezelfde vraag geldt voor de alimentatie die hij maandelijks voor zijn kinderen moet betalen. 

Achtergrond

In een arrest van 27 februari 2009, heeft de Hoge Raad beslist dat de waarde van een verplichting tot het betalen van een reeks uitkeringen aan een goed doel in box 3 aftrekbaar is. Dat riep de vraag op of datzelfde ook zou gelden voor de waarde van een alimentatieverplichting. Die vraag staat in deze procedure centraal. e wetgever heeft in het arrest van 27 februari 2009 aanleiding gevonden om de wet met ingang van 30 december 2009 te wijzigen. Vanaf die datum is uitdrukkelijk in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaald dat alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenote niet aftrekbaar zijn in box 3. In deze zaak gaat het om de situatie vóór die wetswijziging.

Procedure rechtbank

Een gescheiden man moet aan zijn voormalige echtgenote alimentatie betalen. Hij heeft de in 2006 betaalde alimentatie van € 19.442 in aftrek gebracht op zijn arbeidsinkomsten. Verder moet hij voor de twee kinderen uit hun huwelijk maandelijks alimentatie betalen. De man heeft vermogen in box 3. In box 3 moet hij 4% van de rendementsgrondslag, dat is het gemiddelde van het vermogen aan het begin en het eind van het jaar, aangeven als inkomen uit sparen en beleggen. De man wil de waarde van zijn alimentatieverplichtingen als schuld op die grondslag in aftrek brengen. De rechtbank te Breda heeft op 11-12-2009 de man in het gelijk gesteld.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft beslist dat de waarde van de alimentatieverplichtingen in 2006 in box 3 mocht worden afgetrokken. De wettelijke regeling van de vermogensbelasting is in 2001 niet overgenomen in de inkomstenbelasting. Daarom kan op de oude vermogensbelasting geen beroep meer worden gedaan. De aftrekmogelijkheid geldt niet alleen voor de alimentatie voor de voormalige echtgenote, maar ook voor de verplichting om maandelijks alimentatie te betalen voor de kinderen uit hun huwelijk.

Gevolg van de uitspraak

De gevolgen van het arrest zijn beperkt omdat door de wetswijziging per 30 december 2009 alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar zijn in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd.

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad van 11 februari 2011. Bij verschil tussen deze samenvatting en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

JoomShaper