Fiscale Agenda Financien

Fiscale Agenda van Financiën 8 aandachtspunten

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft namens het kabinet de Fiscale Agenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Welke maatregelen zouden we op korte termijn kunnen verwachten en welke onderwerpen worden door het kabinet verkend? 8 aandachtspunten 

De Fiscale Agenda bevat agendapunten die op termijn wellicht wetsvoorstellen zullen worden. Naar verwachting zal een deel worden opgenomen in het Belastingplan 2012, dat op Prinsjesdag (20 september 2011) wordt gepresenteerd. Weekers zegt zich in het rapport te baseren op drie uitgangspunten: eenvoud, soliditeit en fraudebestendigheid. De huidige belastingwetgeving is te ingewikkeld en er zijn in het verleden teveel uitzonderingen en aanpassingen gedaan. Hij wil een discussie met de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op consumptie te verhogen.

1. Wijziging tarieven inkomstenbelasting

Weekers wil naar heldere en lagere tarieven van 30, 40 en 50 procent (nu nog 33,42 en 52 procent) Door verlaging van de inkomstenbelasting verwacht Weekers onder meer een toename in arbeidsplaatsen. De maatregel moet betaald worden door extra aftrekposten en belastingvrijstellingen af te schaffen, waarbij van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek nog geen sprake is. Daarnaast wil Weekers het goedkope BTW-tarief van 6 % verhogen naar 8%.

2. Schrappen van het 6% tarief in de omzetbelasting

Weekers kreeg direct veel commentaar toen bekend werd dat het BTW-tarief van 6%, dat onder andere voor voedingsmiddelen geldt, in de plannen naar 8% wordt verhoogd en op termijn naar 19%. De verhoging naar 8 % levert het kabinet zo’n 1,4 miljard euro per jaar op. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) rekende hem voor dat de dagelijkse boodschappen 640 miljoen euro per jaar duurder worden. Politieke partijen als CDA, PvdA en PVV spraken direct hun zorgen uit. Weekers reageerde daarop door te stellen dat niemand in deze maatregelen zwaarder wordt getroffen dan een ander.

3. Aantal Rijksbelastingen wordt teruggebracht

De vermoedelijke omzetdaling van voedingsmiddelen bij fabrikanten kan door het afschaffen van een aantal rijksbelastingen gecompenseerd worden. In het plan van Weekers worden de huidige 22 belastingen teruggebracht naar 16. Voorbeelden van af te schaffen belastingen zijn de belasting op leidingwater, de frisdrankbelasting, de verpakkingenbelasting, de afvalstoffenheffing en het Eurovignet.

4. Winstbelasting verder omlaag

In een verkennende nota wil het cabinet de winstbox verder uitwerken; het tarief voor de vennootschapsbelasting (nu 25% voor winsten boven € 200.000,) zou verder omlaag kunnen richting 24 procent. Als eerste stap wordt de zelfstandigenaftrek omgezet in een vaste basisaftrek van € 7.200. De winstafhankelijke vrijstelling blijft bestaan. Kritiek van met name PVV-leider Geert Wilders over het doorsluizen van btw-opbrengsten naar het bedrijfsleven, pareerde Weekers. Tegenover het ANP stelde hij dat de grondslag voor de winstbelasting verbreed wordt. Daarmee zou een dam opgeworpen worden tegen buitenlandse investeerders die Nederlandse ondernemingen overnemen en vervolgens leegplukken. Opvallend, omdat Maxime Verhagen van Economische Zaken enkele maanden geleden rondom de overname van kabelfabrikant Draka door mogelijk een Chinese partij nog zei dat hij “buitenlandse investeringen verwelkomt.

5. Fraudebestendigheid

Fraudeurs worden harder aangepakt, onder meer door ze het recht op een voorlopige teruggaaf direct te ontzeggen. De Belastingdienst heeft op het moment zo’n 16.000 mogelijke gevallen van fraude in onderzoek. Systeemfraude krijgt veel aandacht; fraude waarbij er sprake is van groepen criminelen die via een combinatie van identiteitsfraude, katvangers en oplichting op slinkse wijze gebruik proberen te maken van de uitbetalingssystematiek van Toeslagen en de Voorlopige Teruggaaf. Binnen de Belastingdienst is een ‘anti-fraudebox’ ingesteld waarin ongeveer 200 experts continue naar systeemfraude speuren. Eén van de anti-fraude maatregelen houdt in dat een belastingplichtige nog maar één rekeningnummer kan gebruiken voor alle uitbetalingen.

6. Van offline naar online

In de lijn van de digitale aangifte wil het kabinet meer diensten digitaal gaan aanbieden en op termijn een persoonlijke internetpagina introduceren, waar eenieder zijn belastinggegevens kan raadplegen. Ter ondersteuning hiervan wordt het formele belastingrecht aangepast en de loonheffing vereenvoudigt. Het kabinet brengt in kaart welke stappen in de richting van een loonsomheffing kunnen worden gezet.

7. Spaarloon- en levensloopregeling wordt Vitaliteitsregeling

De Vitaliteitsregeling is in feite een levensloopregeling zonder de mogelijkheid om het gespaarde bedrag te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Eind 2010 wilde ongeveer de helft van de 270.000 deelnemers aan de levensloopregeling het spaargeld gebruiken om eerder te stoppen met werken. De nadere invulling van de Vitaliteitsregeling wordt de komende maanden verwacht.

8. Datum waarop rente wordt berekend schuift op

Er komt een voorstel om met ingang van 2013 de datum vanaf wanneer rente wordt berekend, op te schuiven van 1 januari volgend op het jaar van de aanslag naar 1 juli in dat jaar. Deze maatregel is volgens het plan nodig om het in rekening brengen van heffings- en invorderingsrente zoveel mogelijk te beperken. Het volledige rapport is te downloaden via deze link: De Fiscale Agenda

Bron: www.rijksoverheid.nl

JoomShaper