Minder belasting door verbeterde aftrek

Minder winstbelasting door verbeterde kostenaftrek

Als u in uw bedrijf aan innovatie doet, betaalt de fiscus hier fors aan mee. Dit jaar is de speciale aftrek voor materiaalkosten nog eens extra verhoogd. Hoe kunt u hier optimaal van profiteren en wat scheelt dit u nou in de portemonnee?

RDA. Als u in uw bedrijf aan innovatie doet, kunt u gebruikmaken van de Research en development aftrek (RDA). Door deze faciliteit geniet u een extra aftrek van de gemaakte kosten. Deze aftrek zorgt voor een lagere winst en dus voor minder te betalen belasting. De RDA is dit jaar verbeterd. Wat is daarvan nu het voordeel?

Waarop van toepassing?

Materiaal. De RDA is van toepassing op mate­­riaalkosten. Voor uw loonkosten inzake innovatie bestaat er namelijk een andere faciliteit, de WBSO. Voor de RDA kunt u denken aan materialen die u nodig heeft voor het bouwen van een prototype en voor het doen van proeven, maar ook aan de huurkosten van apparatuur die u voor innovatie gebruikt. Ook nieuwe bedrijfsmiddelen die u voor innovatiedoeleinden gebruikt, vallen onder de RDA. Voor bedrijfsmiddelen die meer kosten dan € 1 miljoen, moet u de RDA over een periode van vijf jaar spreiden. U mag ook RDA aanvragen voor het deel van een nieuw gebouw dat u voor innovatie gebruikt.

Hoe hoog is de aftrek? De standaardaftrek is voor 2013 bepaald op 54%. Dat is een verhoging van 14% ten opzichte van de 40% die voor 2012 gold. Heeft u dus voor € 10.000,- aan materiaalkosten, dan mag u € 5.400,- extra aan kosten ten laste van de winst brengen. In totaal dan dus € 15.400,-, want materiaalkosten komen sowieso al ten laste van uw winst.

Kleine ondernemers ook!

Voor kleine ondernemers worden de administratieve lasten beperkt door de RDA te koppelen aan de eerdergenoemde WBSO voor loonkosten. Heeft u namelijk minder dan 150 uren per maand waarvoor u de tegemoetkoming volgens de WBSO krijgt, dan wordt voor uw RDA-berekening uitgegaan van € 15,- maal dit aantal uren. Dat scheelt in ieder geval een hoop rekenwerk, want normaal gesproken moet u specificeren waaruit uw mate­­riaal­­kosten bestaan. Deze vereenvoudiging blijft achterwege als u in een jaar voor meer dan € 50.000,- aan materiaalkosten heeft. Dan gaat men dus uit van de werkelijke materiaalkosten.

Wat levert het op in 2013?

Materiaalkosten: € 80.000,-

RDA 54%: € 43.200,-

IB-tarief (stel 42%): € 18.144,-

In dit voorbeeld scheelt de RDA u dus € 18.144,- netto in uw portemonnee. Ten opzichte van vorig jaar is dit ruim € 4.700,- meer. In het voorbeeld is afgezien van andere effecten, zoals de MKB-winstvrijstelling. Door deze aftrek is 14% van uw winst onbelast, maar heeft een hogere kostenaftrek ten gevolge van de RDA ook minder effect. In het voorbeeld is ook geen rekening gehouden met even­­tuele toeslagen. Vooral lagere inkomens krijgen door de verhoogde RDA meer toeslag.

Denk ook aan voorlopige aanslag

Uw voorlopige aanslag voor dit jaar is vastgesteld op basis van uw winstgegevens uit het verleden. Er wordt standaard geen rekening gehouden met de verhoogde RDA. Heeft u dit jaar hierdoor meer aftrek, zorg dan ook dat uw voorlopige aanslag overeenkomstig wordt verminderd. U incasseert dan nu al het voordeel, in plaats van volgend jaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met administratiekantoor Fablo via het contactformulier of bel naar 0184 - 63 59 22.

JoomShaper