Verbeterde aangifte en navordering

Hoe wordt een verbeterde aangifte verwerkt bij de Belastingdienst?

Nadat u uw belastingaangifte heeft ingediend, komt u erachter dat u iets vergeten bent. U dient vervolgens een verbeterde aangifte in. Hoe wordt zo'n verbeterde aangifte verwerkt bij de belastingdienst?

Praktijkvoorbeeld 

Mijnheer X diende eind maart 2008 zijn aangifte inkomstenbelasting over 2007 in. Die aangifte werd zonder enige toetsing automatisch verwerkt en de gegevens voor het opleggen van de aanslag zijn op 4 december 2008 vastgesteld. Na deze datum kon de inspecteur geen wijzigingen meer aanbrengen. De adviseur van mijnheer X diende vervolgens op 5 januari 2009 een verbeterde aangifte in. De aanslag werd op 6 maart 2009 opgelegd, waarbij geen rekening werd gehouden met de gegevens uit de verbeterde aangifte. De inspecteur wilde dit middels een navorderingsaanslag herstellen. Het Hof Arnhem heeft op 14 december 2010 (nr. 2010/00280) geconcludeerd dat deze navordering niet was toegestaan, omdat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft gepleegd. De inspecteur had mijnheer X namelijk niet zo spoedig mogelijk na ontvangst van de tweede aangifte op de hoogte gesteld van het feit dat de aanslag die nog toegestuurd moest worden onjuist was. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels laten weten dat hij zijn beroep in cassatie heeft ingetrokken, hetgeen ons een juiste beslissing lijkt. Vanaf 1 januari 2010 zou in deze situatie overigens wel kunnen worden nagevorderd, omdat op die datum de wet is gewijzigd. Navordering zou dan mogelijk zijn omdat op het moment van ontvangst van het aanslagbiljet het voor mijnheer X kenbaar was dat deze aanslag te laag was vastgesteld. Deze kenbaarheid hangt overigens wel af van de hoogte van de later aangegeven inkomensbestanddelen. Bij kleine correcties kunnen wij ons voorstellen dat het mijnheer X helemaal niet direct kenbaar hoefde te zijn geweest dat zijn aanslag onjuist was vastgesteld. Indien u te maken krijgt met een navorderingsaanslag, kunt u ter beoordeling hiervan contact met ons opnemen.

Bron: Ministerie van Financiën, DGB2011-490

JoomShaper