Verlaging Vpb niet genoeg

Alleen verlaging Vpb niet genoeg voor verbetering vestigingsklimaat

De Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers laat weinig echte fiscale keuzes zien om het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat te verbeteren. Weliswaar vormen de verlaging van de vennootschapsbelasting en de keuze voor zekerheid en vereenvoudiging een positieve stap. Daar staat tegenover dat er te weinig echte fiscale keuzes worden gemaakt om bedrijven te houden en naar Nederland te halen. 

Dat stelt Sytso Boonstra, voorzitter van de belastingpraktijk van PwC, in een eerste reactie op de gepresenteerde Fiscale Agenda. Hij vindt het een gemiste kans dat de agenda zich niet duidelijker uitspreekt waar voor Nederland economische kansen liggen en hoe die fiscaal ondersteund kunnen worden. Bovendien dreigt de Nederlandse concurrentiepositie te verslechteren ten opzichte van fiscaal hervormingsgezinde landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

Fiscale contouren

In de Fiscale Agenda schetst het kabinet de contouren van wat Nederland op fiscaal gebied de komende kabinetsperiode kan verwachten. Daarbij kiest de staatssecretaris vooral voor vereenvoudigingen en minder belastingen. Hetgeen PwC toejuicht. Uit een recent PwC-onderzoek (Paying Taxes) blijkt namelijk dat Nederland ten opzichte van veel omringende landen middelmatig scoort op het aantal belastingen en de tijd die ondernemers daarmee kwijt zijn. Het kabinet zet daarnaast in op fraudeaanpak, verlagen van belasting op arbeid en verhoging van belasting op consumptie. Voor groeiende ondernemers komt er mogelijk een winstbox.

Strategische keuze

"Mijn eerste indruk is dat het vestigingsklimaat in Nederland met deze maatregelen onvoldoende wordt versterkt," aldus Boonstra. "Het is belangrijk dat bedrijven in Nederland blijven en dat er nieuwe bedrijven bij komen. De vraag is echter op welk gebied wil Nederland zich profileren. Die strategische keuze is van groot belang om bedrijven optimaal fiscaal te kunnen stimuleren. Kiest het kabinet voor dienstverlening, dan is een rentebox wellicht interessant. Ligt de focus bij maakindustrie, dan is een gunstigere innovatiebox van belang. Willen we 'groeibriljantjes' op een andere manier stimuleren en daar dan zelf ook van profiteren, dan zou kunnen worden gekeken naar een voorlopige vrijstelling van de Vpb in ruil voor een winstdelende lening op die onderneming. Op die manier kan de staat meedelen in de mogelijke winst. Het gaat dus niet alleen om het omlaag brengen van de Vpb. De uitdaging waar de overheid voor staat is het neerleggen van een visie op dit onderwerp."

Gesprek

Positief vindt Boonstra dat de staatssecretaris met het bedrijfsleven in gesprek wil. "Dat is ook nodig. Steeds vaker horen wij dat bedrijven overwegen essentiële delen van hun business naar het buitenland te brengen. Het is van groot belang dat die ontwikkeling ten positieve wordt gekeerd. Zeker nu ons omringende landen serieus werk maken van belastinghervormingen. "Wat mij betreft zijn er drie speerpunten om het Nederlandse vestigingsklimaat een boost te geven. Allereerst door hard te blijven werken aan ons netwerk van competitieve belastingverdragen. Zeker met opkomende economieën. Ten tweede door te onderzoeken of we afscheid kunnen nemen van de Dividendbelasting. En tot slot door te kiezen voor stimuleringsmaatregelen in de Vpb naast een tariefsverlaging. Een goed voorbeeld daarvan is de Innovatiebox."

Verenigd Koninkrijk

Ten slotte verwijst Boonstra naar het Verenigd Koninkrijk. Het land stond altijd bekend om haar stringente fiscale beleid. In het "Budget 2011" lijkt de Britse regering hiermee af te willen rekenen. Zo gaat het vennootschapsbelastingtarief per 1 april 2011 naar 26 procent (was 28 procent) en daarna elk jaar één procent naar beneden tot 23 procent in 2014. Daarmee heeft de UK het laagste Vpb-tarief van de G7. Daarnaast wordt onder meer een patent box met 10 procent heffing ingevoerd en het stelsel wordt vereenvoudigd door 43 belastingfaciliteiten af te schaffen. "Het gaat hier dus niet alleen om het verlagen van de Vpb, maar om een combinatie van maatregelen. Nederland stelt daar op dit moment onvoldoende tegenover ."

Bron: managersonline.nl

JoomShaper