Weggevertjes als aftrekpost

Weggeven aan uw klanten, niet aan de fiscus

In ondernemersland is het heel normaal eens iets weg te geven. Hoe zit dit echter fiscaal? Mag u de kosten daarvan aftrekken? En hoe zit het met de btw? Waar moet u bij dit soort kosten op letten om moeilijkheden te voorkomen?

Van het huis … Iedere ondernemer geeft wel eens een 'aardigheidje' weg, net zoals een reclamebureau wel eens pennen, aanstekers of usb-sticks weggeeft. Daarnaast verdwijnt er ook wel eens iets door diefstal, is er uitval en zal er natuurlijk heus wel een enkele keer iets stukgaan. Kosten waar dus geen opbrengsten tegenover staan. Wat vindt de fiscus daarvan?

Btw

Géén omzet? Als u een setje pennen uit uw assortiment weggeeft, staat hier uiteraard geen opbrengst tegenover. Dus hoeft u ook geen btw te berekenen. Daar staat tegenover dat u de btw op de pennen (inkoop) gewoon kunt verrekenen. Hetzelfde geldt voor diefstal, uitval, e.d. U bent voor de btw ook niet verplicht bij te houden wat er aan pennen wordt weggegeven, zo bepaalde de rechter in een ver verleden. Wij raden u echter aan dit wél te doen.

Uw koffiecorner of showroom

Weggeef in natura. De kosten van een biertje, borrel, pinda's of andere weggevertjes zijn, binnen redelijke grenzen, gewoon aftrekbaar. Tip. Deze kosten worden dus niet aangemerkt als gemengde kosten, die slechts voor 73,5% aftrekbaar zijn. Dit betekent dat ook de wetgever erkent dat u deze (verkoop)kosten maakt om de omzet te vergroten en niet om uw klanten bewust te bevoordelen. Ook de kosten van diefstal, bederf, e.d. zijn 100% aftrekbaar, want dit zijn gewone bedrijfskosten.

Houd het redelijk. Zolang u de kosten van weggevertjes binnen redelijke grenzen houdt, is er geen vuiltje aan de lucht. Overdrijf dus niet, zoals een collega van u die in een ver verleden beweerde dat 28% van zijn omzet opging aan weggevertjes, diefstal en bederf. De inspecteur haalde een streep door deze aftrek en ook de rechter ging hierin mee.

Controlemiddelen fiscus. Het zal u niet verbazen dat de fiscus niet akkoord gaat met onredelijk hoge uitgaven aan (weggegeven) omzet. Houd er rekening mee dat de fiscus tal van controlemiddelen kan hanteren en het uiteraard ook weet als u uw klanten zogenaamd op een gratis borrel trakteert terwijl u die fles jenever ook, al dan niet voor eigen gebruik, buiten de boeken houdt. De fiscus heeft natuurlijk jarenlang ervaring met weggevertjes en is op de hoogte van omzetten en de bijbehorende kosten aan weggeef, uitval, bederf, e.d. Zodra deze kosten bij u al te sterk afwijken van de gemiddelden in de branche, is de inspecteur op zijn hoede. Overdrijf dus niet, om serieuze problemen te voorkomen. Tip. Houd een logboekje bij en laat daarin ook door uw personeel weggevertjes noteren. Daarmee staat u altijd sterk als door uw weggevertjes uw brutowinstmarge onder druk komt te staan.

Gevolgen? Accepteert de inspecteur de door u opgevoerde kosten aan weggevertjes, e.d. niet, dan kan hij deze kostenpost schrappen of verlagen, zodat u meer belasting betaalt. Vermoedt hij een ernstiger vorm van fraude, dan kan hij zelfs uw boekhouding verwerpen. Hij zal dan stellen dat uw winst niet op basis van uw administratie is vast te stellen en hij zal zelf een schatting maken. Het zal u niet verbazen dat deze niet snel te laag zal zijn. In dat geval heeft u een serieus probleem, want ú moet dan aantonen dat de schatting te hoog is

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met administratiekantoor Fablo via het contactformulier of bel naar 0184 - 63 59 22.

JoomShaper