16 feb 2014

Wat betekent het Lenteakkoord voor reiskosten?

Lenteakkoord? Eind april is er een pakket bezuinigingsmaatregelen afgesproken door de Kunduz-coalitie. Onderdeel van deze bezuinigingen is het afschaffen van belastingvrije reiskosten van € 0,19 per kilometer. Uit inmiddels uitgelekte plannen zou, volgens de media, blijken dat het gaat om uitsluitend de reiskosten woon-werkverkeer en dus niet om de vergoeding voor zakelijke reiskosten. Let op. De plannen moeten nog precies worden doorgerekend, in een wetsvoorstel komen en tenslotte in een wet worden gegoten. Er kan dus nog van alles veranderen. 

16 feb 2014

De dag dat de btw omhooggaat

Het hangt in de lucht: een verhoging van de btw. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de gevolgen voor lopende contracten? Kunt u er rekening mee houden?

Wat gaat er komen? In het 'begrotingspact' dat vijf politieke partijen hebben gesloten, is een verhoging van de btw opgenomen. Het is de bedoeling dat in oktober het tarief van 19% verhoogd wordt naar 21%. Let op. De exacte ingangsdatum staat nog niet vast. Daar is een formele beslissing van de Tweede én de Eerste Kamer voor nodig.

Vanaf welk moment? Een nieuw btw-tarief geldt voor alle 'prestaties' die op of na de ingangsdatum van het nieuwe tarief worden verricht. 

16 feb 2014

Fiscaal mooie combinatie met kunst

Hoe is er fiscaal voordeel te behalen met kunst? Wat heeft de Rechtbank in Den Haag nu gunstig beslist over verhuur van kunst aan een museum? Wat komt hierbij kijken? Hoe is dit interessant voor u als kunstbezitter?

Verhuur van kunst. Een kunstliefhebber had kunstwerken voor vijf jaar verhuurd aan een museum. Het museum is fiscaal gezien een ANBI (algemeen nut beogende instelling). De huurprijs werd niet echt betaald, maar omgezet in een geldlening met een jaarlijkse aflossingsverplichting.

16 feb 2014

Kasboek digitaal of handmatig?

Heeft u als ondernemer met contante inkomsten en uitgaven te maken, dan moet u een kasboek bijhouden. De fiscus controleert daar ook in 2012 weer fel op. En u?

Kasboek bijhouden wettelijk verplicht? Als u onderneemt met contant geld, bent u wettelijk verplicht een kasboek bij te houden. De wettelijke verplichting een boekhouding te voeren, vloeit o.a. voort uit het Burgerlijk Wetboek (boek 3, art. 15i lid 1) en is opgenomen in art. 52 leden 1 en 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daaronder valt ook het bijhouden van een kasboek. Afhankelijk van de omvang van de kasstromen in uw onderneming doet u er verstandig aan om uw kasboek dagelijks (of per week) bij te werken. Zo voorkomt u dat er fouten ontstaan en er zaken vergeten worden.

Kies voor de laagste bijtelling

Rijdt u een auto van de zaak waarmee u ook meer dan 500 km privé rijdt? Wist u dat de bijtelling gemaximeerd is bij ondernemers met een eenmanszaak of een Vof?

Auto van de zaak.

Gebruikt u de zakenauto ook voor privédoeleinden, dan moet u de waarde van het privégebruik bij de bedrijfswinst tellen. Dit is alleen anders wanneer u:

JoomShaper