Reclamebelasting betalen voor uw bedrijfsnaam?

Één van de mogelijkheden die gemeenten hebben om de financiën rond te krijgen, is het heffen van reclamebelasting. Ook van de kleine zelfstandige of zzp'er kan men deze in principe heffen. Hoe kunt u dit voorkomen?

Dat doet pijn …

Om de gemeentekas gevuld te krijgen, verzinnen gemeentes steeds weer iets nieuws. Één van de methodes hiervoor is het heffen van reclamebelasting. Dat zelfs de medische sector hiervoor in aanmerking kan komen, bleek onlangs toen een huisarts zijn aanslag aanvocht voor de rechter (LJN: BV6469). 

16 feb 2014

Wel of niet uren bijhouden?

Er is veel verwarring in ondernemersland over of de gewerkte uren nu nog wel of niet moeten worden bijgehouden. Wat is verstandig en wat is handig?

De Tweede Kamer heeft eind 2011 al een motie aangenomen betreffende het zogenaamde 'urencriterium'. Dit criterium geldt voor tal van fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en de meewerkaftrek. Het criterium betekent dat zelfstandigen minstens 1.225 uur per jaar in hun bedrijf werkzaam moeten zijn alvorens ze recht hebben op deze faciliteiten. 

16 feb 2014

De fiscus als sponsor van uw website

De meeste ondernemers, ook de kleinere ondernemers onder u, zien het nut in van een website. Wordt dit fiscaal gezien als een bedrijfsmiddel waaraan de fiscus een nette cent kan bijdragen? Zo ja, waar moet u dan op letten?

KIA. Nu kunt u voor veel investeringen een bijdrage van de fiscus krijgen, de zogenaamde 'kleinschaligheidsinvesteringsaftrek', kortweg: KIA.

Valt een website daar ook onder?

16 feb 2014

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Op korte termijn valt uw WOZ-beschikking voor 2012 in de bus. Gelet op de berichten in de media verwacht u waarschijnlijk een flink lagere waarde. Maar is dit ook reëel? Wat doet u als het tegenvalt?

De WOZ-waarde van uw pand wordt voor 2012 vastgesteld aan de hand van de waarde op 1 januari vorig jaar. Prijsdalingen nadien tellen dus niet mee en komen pas in de WOZ-waarde voor 2013 tot uitdrukking. Het is dus van belang te weten wat de waardeontwikkeling van uw pand in de periode januari 2010 tot januari 2011 is geweest. Woningtype en locatie 

16 feb 2014

Vergroot voordeel van 'papieren' schenking

Door een 'papieren' schenking kan de schenker tijdens zijn leven nog wel over zijn vermogen blijven beschikken. Daarvoor is wel een notariële akte vereist. Hoe kunt u dit bij kleinere schenkingen nu het beste inkleden?

Schenking op papier

Vermogensoverheveling. Één van de mogelijkheden om erfbelasting te besparen, is om tijdens leven vermogen over te dragen door schenkingen. Maar vaak wil de schenker nog wel over zijn vermogen kunnen blijven beschikken.

JoomShaper