16 feb 2014

Alleen verlaging Vpb niet genoeg voor verbetering vestigingsklimaat

De Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers laat weinig echte fiscale keuzes zien om het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat te verbeteren. Weliswaar vormen de verlaging van de vennootschapsbelasting en de keuze voor zekerheid en vereenvoudiging een positieve stap. Daar staat tegenover dat er te weinig echte fiscale keuzes worden gemaakt om bedrijven te houden en naar Nederland te halen. 

16 feb 2014

Hoe wordt een verbeterde aangifte verwerkt bij de Belastingdienst?

Nadat u uw belastingaangifte heeft ingediend, komt u erachter dat u iets vergeten bent. U dient vervolgens een verbeterde aangifte in. Hoe wordt zo'n verbeterde aangifte verwerkt bij de belastingdienst?

Praktijkvoorbeeld 

16 feb 2014

Bent u het niet eens met uw WOZ waarde?

U kunt dit aanvechten. Als het goed is heeft u de WOZ beschikking in de bus gekregen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u deze opvragen bij de gemeente. 

16 feb 2014

Alimentatieverplichtingen aftrekbaar in Box 3

De kern van de uitspraak is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.

Inleiding

Deze zaak betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. 

16 feb 2014

Voor 1 april 2011 wordt u weer geacht de belastingaangifte ingediend te hebben.

Graag helpen wij u hierbij. 

JoomShaper